Spørgsmål & Svar (FAQ)

Om logen Jotar og Den Danske Druideorden

Logen Jotar blev stiftet den 24. august 1963.

For tiden er vi 40 medlemmer – eller brødre, som det kaldes, når man taler om mandlige medlemmer af en loge.

Den Danske Druideorden har loger i: Herning, Aarhus, Horsens, Vejle, Odense, Karlslunde og København (Søborg). I flere af byerne er der mere end en loge.

For tiden er vi ca. 240 medlemmer i Den Danske Druideorden.

Om logelivet og medlemskab​

Den Danske Druideordens overordnede formål er at stræbe efter fred og harmoni mellem mennesker og at fremme broderskabets ånd mellem brødrene. Dette gøres ved, at vi arbejde med os selv for at blive bedre mennesker – og medmennesker for derigennem at nå frem til vores fælles mål: Enhed, fred og harmoni blandt mennesker.

Såfremt man ønsker at blive medlem af logen Jotar, må man enten anbefales af en druidebror eller selv kontakte Jotar for at høre, om man kan blive medlem.

For at kunne blive medlem skal man være mand, fyldt 25 år og sympatisere med ordenens formål. Stilling og titel er uden betydning.

Når Jotar har modtaget ansøgningen, vil oplysningerne blive efterprøvet og behandlet fortroligt. Såfremt ansøgeren opfylder betingelserne, vil han blive besøgt af to logebrødre. Formålet med besøget er at sikre, at ansøgeren er informeret om, hvad det koster at være medlem samt eventuelt give yderligere oplysninger inden for det, som kan oplyses før optagelsen.

Udgifterne til medlemskab kan opdeles således:

  • Kontingent – 700 kr. i kvartalet.
  • Gebyr i forbindelse med optagelse og ophøjelse til en højere grad. I de 4 første grader er det mellem 500 – 600 kr. pr. grad.
  • Betaling for brodermåltidet. Det ligger typisk mellem 120 og 140 kr. pr. gang.
  • Tøj. I de 3 første grader benyttes smoking.
  • Velgørenhed. I forbindelse med brodermåltidet samles der ind til velgørende formål. Det er op til en selv, hvad man vil give – og det er anonymt.