Optagelse af ny bror i logen

Mandag den 29. november 2021 havde logens ædel ærk Kim Petersen indkaldt til festloge. Årsagen var, at Nick Both Klitte Enevoldsen skulle optages i logen og Den Danske Druideorden.

Til festlogen deltog repræsentanter fra Ordensledelsen, storlogen Jutlandia samt logen Sirius i Horsens.

Vi byder bror Nick velkommen i broderkæden.

Nick Enevoldsen